Kamis, 06 Desember 2012

Paribasa Sunda | 1


 1. Akal koja: Akalna pinter dina kejahatan.
 2. Alak-alak cumampaka: Orang bodoh merasa sama dengan orang pintar.
 3. Anjing ngagogogan kalong: Ingin kepada yang tidak layak, atau mengangankan yang tidak mungkin terjadi.
 4. Ari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawed: Orang tua yang berperilaku seperti anak muda.
 5. Asa aing uyah kidul: Merasa paling gagah, pintar, tampan, dan sebagainya.
 6. Asa potong pingges leungeun katuhu: kaunduran batur nu hade gawe.
 7. Ati mungkir beungeut nyanghareup: Pura-pura. Dihadapan orang bersikap baik, tetapi di belakang sebaliknya.
 8. Ati putih badan bodas: Tomada nuduhkeun teu aya pikir goreng, memasrahkan diri dari menerima kesalahan.
 9. Aya bagja teu daulat: Mau dapat untung tetapi tidak jadi.
 10. Aya jalan komo meuntas: Mau berbuat sesuatu, kebetulan dapat jalannya.
 11. Adam lali tapel: Tidak ingat kepada saudara, lupa kepada tanah air.
 12. Adean ku kuda beureum: Sombong dengan milik orang lain, bisa juga berpenampilan gaya dengan hasil minjam.
 13. Balung kulit kotok meuting: Sakit hati yang dulu tidak hilang.
 14. Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan: Ikhlas, sangat suka.
 15. Batok bulu eusi madu: Luarnya jelek, dalamnya bagus. Seperti orang bodoh padahal pintar.
 16. Bisa lolondokan: Bisa mengikuti atau menempatkan diri dengan kebiasaan orang lain supaya akrab.
 17. Biwir nyiru rombengeun: Cerewet, semua rahasia diceritakan.
 18. Bobot pangayon timbang taraju: Hukuman yang adil (pengadilan)
 19. Buburuh nyatu diupah emas: Belajar tetapi sambil diberi upah padahal gunanya untuk dirinya sendiri.
 20. Buluan belut, jangjangan oray: Sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
 21. Buntut kasiran: pelit.
 22. Caina herang, laukna beunang: Hasil maksud.
 23. Cara cai dina daun balong: Dinasehati tidak pernah ada bekasnya, tidak dituruti.
 24. Cara hurang tai ka hulu-hulu: Bodo pisan, sangat bodoh.
 25. Cara kuda leupas ti gedogan: Ngabencah sakama-kama.
 26. Daek macok embung dipacok: Daek menta embung dipenta, daek dibere embung mere, mau diberi tidak mau memberi.
 27. Dagang oncom rancatan emas: Hasilnya sedikit tapi modalnya besar.
 28. Di tiung geus hujan: Bersikap hati-hati setelah celaka.
 29. Dihurun-suluhkeun / Dikompet-daunkeun: Yang jelek (salah) seorang, tetapi semuanya kena / dianggap salah semua.
 30. Dipiamis buah gintung: Memiliki rasa disayang oleh orang tua, sahabat, atau atasan.
 31. Dogong-dogong tulak cau, geus gede dipelak batur: Ungkapan untuk orang yang menandai perempuan sejak kecil, dengan memberi apa saja supaya nanti bisa dinikahi. Tetapi ketika dewasa malah dinikahi oleh orang lain.
 32. Elmu sapi: Samiuk kana kagorengan,
 33. Elmu Tumbila: Pribumi merugikan tamu.
 34. Genteng kadek legok tapak (atau Legok tapak genteng kadek): Banyak pengetahuannya atau pengalamannya.
 35. Ginding kekempis: Berpenampilan keren seperti orang kaya padahal isi sakunya kosong.
 36. Gurat cai: Menyalahi janji.
 37. Hade gogog, hade tagoh: Halus bahasanya dan baik sikapnya.
 38. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe (sakali): Kebaikan yang sangat banyak hilang gara-gara satu kali melakukan perbuatan jelek.
 39. Hambur bacot murah congcot: Goreng carek tapi berehan.
 40. Hampang birit: daekan.
 41. Haripeut ku teuteureuyeun: Cepat menerima, tidak dipikir secara matang.
 42. Herang-herang kari mata, Teuas-teuas kari bincurang: Asalnya kaya menjadi miskin.
 43. Heuras letah: Hatinya keras, omongannya kasar.
 44. Heurin ku letah: Yang perlu diomongkan susah untuk diucapkan.
 45. Hirup dinunuh paeh dirampes: Pasrah menerima
 46. Hirup ulah manggih tungtung, paeh ulah aya beja: Kudu bageur, kudu hade.
 47. Hulu gundul dihihidan: Yang untung bertambah untung.
 48. Ieu aing: merasa diri paling pintar, gagah, dan sebagainya.
 49. Indit sirib: Berangkat semuanya, anak, cucu dan kerabat.
 50. Indung lembu bapa banteng: Keturunan gagah, keturunan bangsawan.
 51. Inggis batan maut hinis: Risi pisan.
 52. Iwak nangtang sujen: Wani nyorang kana kacilakaan.
 53. Jabung tumalapung, sabda tumapalang: Orang yang tidak tahu urusan tapi motong omongan orang lain.
 54. Jadi maung malang: Jadi halangan.
 55. Janget kinatelon: Turunan hade atawa goreng ti indung ti bapa.
 56. Jati kasilih ku junti: Pribumi kalah oleh tamu, orang lama kalah oleh orang baru.
 57. Jauh ka bedug, carang ka dayeuh: Orang dusun tidak tahu adat/sopan santun.
 58. Jelema pasagi: Orang yang tidak ada kekurangan.
 59. Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi sagolak (salebak): Layeut.
 60. Kajeun kendor, dapon (asal) ngagembol: Meski lambat yang penting sukses.
 61. Kajeun panas tonggong, asal tiis beuteung: Rajin bekerja, supaya dapat upah.
 62. Kakeureut ku sieup, katindih ku kari-kari: Pantes keuna ku panyangka
 63. Kalapa bijil ti cungap: Rahasianya terbuka dengan sendirinya.
 64. Kandel kulit beungeut: Tidak punya rasa malu.
 65. Katempuhan buntut maung: Jadi pengganti kesusahan orang lain.
 66. Katuliskeun jurig: Asalna heureuy jadi enyaan.
 67. Katurug katutuh: Sedang celaka bertambah lagi kemalangannya.
 68. Kawas anjing kadempet lincar: Orang kecil dianiaya oleh majikan, tetapi tidak bisa melawan.
 69. Kawas anjing tutung buntut: Tidak betah di rumah karena bawaan senang atau susah.
 70. Kawas gula jeung peueut: jadi hiji, tina hade pada hade/silih asih.
 71. Kawas terong beulah dua: Sama dengan orangtuanya.
 72. kebiasannya, dan sebagainya.
 73. Kejo asak, angeun datang: Kabeneran keuna kana maksudna, henteu ngalilakeun deui.
 74. Keur meujeuhna buta tulang buta daging: Keur meujeuhna bedas (kira-kira umur 18-30 taun).
 75. Kokoro manggih mulud, puasa manggih lebaran: Orang yang ajimumpung, serakah dan tidak tahu batas.
 76. Kokoro nyenang: Menempatkan barang tidak pada tempatnya.
 77. Kudu boga pikir kadua leutik: Kudu boga pikir rangkepan.
 78. Kudu nyaho lautanana kudu nyaho tatambanganana: Harus tahu apa kesukaannya, perilakunya,
 79. Kuru cileuh kentel peujit: Mengurangi tidur dan makan.
 80. Landung kandungan laer aisan: Sabar dan penuh pertimbangan.
 81. Lauk buruk milu mijah, piritan milu endogan: Ikut-ikutan bicara padahal tidak berhak bicara.
 82. Luncat mulang: Tidak jelas.
 83. Lungguh tutut: Seperti pendiam padahal liar.
 84. Malapah gedang: Ngomong basa basi dulu kesana kemari, tidak langsung ke topik utama.
 85. Maliding sanak: Pilih kasih.
 86. Mangkok emas eusi madu: Orang yang baik budi dan bahasanya.
 87. Manis lambe: janji sanggup apa saja, tetapi cuma di mulut.
 88. Manuk hiber ku jangjangna: Manusia hidup dengan akalnya.
 89. Marebutkeun balung tanpa eusi: Memperebutkan sesuatu yang tidak ada hasilnya.
 90. Melengkung beukas nyalahan: Yang dikira-kira bagus ternyata hasilnya sebaliknya.
 91. Menta buntut: Minta lagi.
 92. Meungpeun carang: Dia yang nyuri tetapi pura-pura ikut mencari, atau tahu tapi pura-pura tidak tahu.
 93. Mihape hayam ka heulang: Menitipkan harta kepada pencuri.
 94. Mobok manggih gorowong: Mencari akal berbuat baik kemudian ada yang membantu.
 95. Monyet dibere sesengked: Orang jahat diberi jalan untuk memuluskan aksinya.
 96. Monyet kapalingan jagong: Pencuri jadi korban pencurian, penipu ditipu.
 97. Monyet ngagugulung kalapa: Mempunyai sesuatu tetapi tidak tahu cara menggunakannya.
 98. Mopo memeh nanggung: Merasa tidak sanggup berbuat padahal belum dikerjakan, bisa juga kumeok memeh dipacok.
 99. Moro julang ngaleupaskeun peusing: Meninggalkan sesuatu yang sudah pasti, untuk mencari sesuatu yang belum pasti berhasil.
 100. Mun teu ngarah moal ngarih: Harus mau berusaha supaya berhasil.
 101. Murag bulu bitis: Tidak betah diam di rumah, lebih suka bepergian.
 102. Naheun bubu pahareup-hareup: Pahutang-hutang.
 103. Nangkeup mawa Eunyeuh: Minta tolong, tetapi membawa sial kepada penolongnya.
 104. Nepak cai malar ceret: hasud ka batur/manehna hayang dipihade.
 105. Ngabejaan bulu tuur: Memberitahu kepada yang yang sudah tahu.
 106. Ngadago uncal mapal: Menunggu sesuatu yang belum tentu datang.
 107. Ngagandong kejo susah nyatu: Loba titaheun, hese nitah.
 108. Ngagedag bari mulungan: Menanyakan sesuatu yang dia tidak tahu, tapi ketika bertanya dia pura-pura sudah tahu.
 109. Ngagulkeun (agul ku) payung butut: Menyombongkan orang tua, leluhurnya sendiri.
 110. Ngahurun balung ku tulung: Sedang kesusahan.
 111. Ngalebur tapak: Menghilangkan atau menunta perbuatan jelek, supaya jadi berbuat baik.
 112. Ngalegokan tapak (ngajeroan tapak): Menambah kesalahan/dosa.
 113. Ngaliarkeun taleus ateul: ngomongkeun, atawa ngabeja-bejakeun omongan nu teu hade, anu matak cilaka atawa matak era.
 114. Ngarawu ku siku: Keinginannya banyak, akhirnya tidak dapat apapun.
 115. Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam: Sangat baik kepada orang lain, tetapi kerabat sendiri ditelantarkan.
 116. Ngodok liang buntu: Usaha tidak ada hasilnya.
 117. Noong ka kolong: Kecil hati, pikirannya pendek.
 118. Nunggul pinang: Sudah tidak punya siapa-siapa lagi.
 119. Nyalindung ka gelung: Lelaki melarat menikah kepada wanita kaya supaya bisa numpang hidup.
 120. Nyiar batuk pibaraheun: Mencari penyakit, mencari keributan.
 121. Nyiduh ka langit: memberi nasehat kepada orang yang lebih tua.
 122. Pacikrak ngalawan merak: Rakyat kecil melawan bangsawan.
 123. Pait daging, pahang tulang: Tidak ada kesusahan.
 124. Panday tara boga bedog: Tukang membuat suatu barang, dia sendiri tidak memiliki barang itu.
 125. Panjang leungeun: Suka mencuri.
 126. Peureum kadeuleu, beunta karasa: Selalu ingat.
 127. Pindah cai pindah tampian: Pindah tempat pindah adat, menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan di tempat baru.
 128. Pipilih nyiar nu leuwih, koceplak meunang nu pecak: Berharap dapat yang paling bagus, dapatnya malah paling jelek.
 129. Pucuk awian: Tidak pernah jelas janjinya.
 130. Pupulur memeh mantun: Minta upah sebelum kerja.
 131. Rambat kamale: Boga perkara ayang-ayangan.
 132. Rusuh luput, gancang pincang kajeun kendor dapon ngagembol: Daripada cepat tapi sia-sia, lebih baik lambat tapi berhasil.
 133. Sagalak-galaking macan, moal datang ka nyatu anak: Meski jahat tidak akan membunuh anaknya sendiri.
 134. Saherang-herang beas: Sebersih-bersihnya hati kepada musuh, tidak akan bersih sekali.
 135. Sapi anut ka banteng: perempuan mengikuti laki-laki.
 136. Seuneu hurung, cai caah: Sedang bernafsu.
 137. Tinggar kalongeun: Gara-gara terlalu sering dimarahin, akhirnya tidak ada pengaruhnya lagi.
 138. Tuang jinis: Orang yang suka tertawa karena ceritanya/humornya sendiri, tetapi orang lain tidak ada yang tertawa.
 139. Ulah tiis-tiis jahe: Jangan terlena, harus hati-hati.
 140. Unggah balewatangan: Kena perkara.
 141. Uyah tara tees ka luhur: Sifat orang tua turun ke anak.
 142. Watang sinambungan: Yang punya perkara orang lain, tetapi yang cekcok kita sendiri.

0 komentar:

Posting Komentar